Šola vožnje |

Tečaj CPP

Tečaj CPP

Tečaji CPP se izvajajo na več lokacijah. Izberite termin in kategorijo tečaja CPP!!!

Aktualno v mesecu juliju : Tečaji CPP za B kategorijo se začnejo: 15.7.; 22.7.; 29.7. Za več info. 031618926

CENTER VARNE VOŽNJE

ZŠAM CELJE :

CPP B Kat.

15.07.2024 ob 15.00

22.07.2024 OB 15.00

29.07.2024 ob 15:00

SLOVENSKE KONJICE B kat.

06.08.2024 OB 15.00

03.09.2024 ob 15.00

CENTER VARNE VOŽNJE :

ZŠAM CELJE:

CPP BE kat.

17.07.2024 ob 16.00

CPP : C KATEGORIJA

18.07.2024 ob 16.00

CPP : A1, A2, A kategorija

30.07.2024 OB 16.00

13.08.2024 ob 16:00

Izberi razpoložljivi termin

Poglej si vse proste termine


CPP je kratica, ki se uporablja za pravila cestnega prometa oziroma za cestno prometne predpise, kot jih pogosteje imenujemo. Poznavanje osnovnih pravil ravnanja v prometu oziroma cestno prometnih predpisov je nujno potrebno za vse udeležence v prometu, še posebej pomembno pa je za vse voznike motornih. in drugih vrst vozil. Osnove CPP moramo torej poznati vsi, za bodoče voznike motornih vozil pa je z Zakonom o voznikih predpisano tudi preverjanje teoretičnega znanja pred izpitno komisijo.

Za pristop k cestno prometnih predpisov  CPP obstajajo določeni pogoji. Prvi je starostni pogoj, ki je odvisen od posamezne kategorije in sicer:

 • za kategorijo A1 – ko dopolniš 15,5 let;
 • za kategorijo A2 – ko dopolniš 17,5 let;
 • za kategorijo A – ko dopolniš 23,5 let;
 • za kategorijo – ko dopolniš 16 let.

Naslednji pogoji so še zdravniško spričevalo, opravljen izpit iz nudenja prve pomoči za vse kategorije, razen za AM in F, veljaven osebni dokument.


Prisotnost na tečaju CPP je obvezna. Opravljeno izobraževanje ima trajno veljavo.


Splošni in dodatni del – katerega moram opraviti?

Teoretični del usposabljanja, za pridobitev vozniškega izpita, predstavljata splošni in dodatni del tečaja.

SPLOŠNI DEL

Splošni del je namenjen kandidatom za voznike motornih vozil ne glede na kategorijo vozila, obsega 16 pedagoških ur in obsega naslednjo vsebino:

 • splošna pravila in predpise v cestnem prometu,
 • udeležence cestnega prometa,
 • prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah ter znake, ukaze in odredbe, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa,
 • vožnjo po cesti,
 • pravila cestnega prometa,
 • posebnosti v cestnem prometu,
 • uporabo vozil v odnosu do okolja.
 • Splošni del teoretičnega dela je obvezen pred opravljanjem dodatnega dela.

DODATNI DEL

Dodatni del je namenjen kandidatom za voznike motornih vozil določenih kategorij, obsega posebnosti, ki so značilne za posamezno kategorijo in vsebuje:

 • pri kategoriji AM, BE, C1E, CE, D1E, DE in G, najmanj 4 pedagoške ure,
 • pri kategoriji A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 IN D, najmanj 8 pedagoških ur,
 • pri kategorija F, najmanj 14 pedagoških ur.

Na splošnem delu teoretičnega usposabljanja je obvezna prisotnost najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem pa vse pedagoške ure.

Ne odlašaj – opravi tečaj CPP čim prej!

Že nekaj časa velja, da se lahko od 16. leta starosti začneš usposabljati za vozniški izpit za B kategorijo. Strokovne študije kažejo, da so mladi, ki lahko po zaključenem usposabljanju vozijo avto dve leti s spremljevalcem in po dveh letih opravijo še praktični del izpita, posledično v prometu veliko bolj varni in izkušeni vozniki v primerjavi s tistimi, ki odvozijo in opravijo vozniški izpit po klasičnem postopku, saj se  na cesti samostojno znajdejo pravzaprav z zelo malo praktičnimi nepredvidljivimi izkušnjami.

Kaj storiti po opravljenem tečaju CPP?

Na teoretični del preverjanja znanja pred izpitno komisijo se lahko prijaviš na kateri koli upravni enoti. Seveda imaš na voljo več poskusov. Če preverjanja ne opraviš uspešno, se lahko na izpit takoj ponovno prijaviš, v trem primeru čakaš vsaj 5 dni na ponovni termin. Vendar ne pozabi s seboj moraš imeti kartico PP (prva pomoč), katere veljavnost je trajna ter z veljavnim zdravniškim spričevalom, ki velja 3 leta in evidenčnim kartonom vožnje, v katerem je vpisano opravljeno teoretično usposabljanje (tečaj CPP in si ga prejel v šoli vožnje)

Kako poteka preverjanje teoretičnega znanja za pridobitev vozniškega izpita?

Preverjanje znanja poteka preko računalnika, pred pristojno  izpitno komisijo za voznike motornih vozil. Za uspešno opravljeno teoretično znanje, moraš imeti vsaj 88% pravilnih odgovorov.

Testne pole (CPP testi) obsegajo 40 testnih nalog. Čas, ki je na voljo za reševanje – od vstopa v testno polo (CPP testa) do njene oddaje – je omejen na 40 minut, znotraj tega pa ni časovnih omejitev za odgovore na posamezna vprašanja.

VEČ O CPP TESTIH

Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja in pridobitvi potrdila, lahko nadaljuješ s praktičnim delom usposabljanja za vozniški izpit – s samo vožnjo motornega vozila.

Želite da so vaši najdražji varni v prometu?

Za vas ponujamo darilni pakete varne vožnje iz različnih področij, ki jih lahko podarite kot darilo in poskrbite, da bo obdarovanec varnejši v cestnem prometu.

Tečaj CPP

Sodoben poligon

Izposoja avtomobila

Strokoven program

Izberi termin