Šola vožnje |

Kako do izpita

Kako do izpita

Doslej se je z nami za varno vožnjo na cesti izučilo že več kot 100.000 kandidatov. Pri nas lahko opravljate tečaj za pridobitev izpita A, B ali C kategorije. Spodaj si lahko pogledate podrobnejšo predstavitev posameznih kategorij in pogojev, ki so potrebni za pridobitev vozniškega dovoljenja posamezne kategorije.

5 Korakov kako do izpita

1

Korak

Zdravniško spričevalo

Zdravniški pregled opravite pri pooblaščenih izvajalcih, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa, ki z izdajo zdravniškega spričevala potrjujejo, da je kandidat sposoben za vožnjo motornih vozil. Veljavnost zdravniškega spričevala je približno 3 leta.

2

Korak

Prva pomoč

Prvo pomoč – usposabljanje in izpit opraviš na eni izmed območnih enot Rdečega Križa Slovenije.
Veljavnost potrdila ni časovno omejena
Usposabljanje iz prve pomoči ni potrebno opravljati:

  • kandidatom za vožnjo vozil kategorij AM in F
  • kandidatom s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo (zaključno spričevalo)
  • zdravnikom in zobozdravnikom
  • študentom medicine in stomatologije z opravljenim izpitom (indeks)
  • bolničarjem CZ in vojakom z opravljenim tečajem (vojaška knjižica ali potrdilo)

3

Korak

Tečaj cestno prometnih predpisov cpp

V šoli vožnje opravimo tečaj cestno prometnih predpisov. Spoznamo se s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike.


Tečaj CPP je sestavljen iz splošnega dela in dodatnega dela za posamezno kategorijo.


Splošni del tečaja obsega 16 ur predavanj, število ur dodatnega dela tečaja pa je odvisno od izbrane kategorije. Prisotnost na tečaju je obvezna.


V primeru, da že imaš vozniško dovoljenje katerekoli kategorije, je treba opraviti le dodatni del izbrane kategorije.


Po opravljenem tečaju CPP, tečaju iz prve pomoči in zdravniškem spričevalu se lahko na pristojni Upravni enoti prijaviš na izpit iz teorije pred izpitno komisijo.


Preverjanje znanja se izvede računalniško. Veljavnost izpita iz teorije pa je 3 leta.

4

Korak

Praktični del – vožnja

Po opravljenem teoretičnem delu v naši šoli vožnje opravite predpisan program vožnje. Učitelja vožnje ali vozilo si lahko izberete sami.

5

Korak

Izpitna vožnja

Po opravljenem programu praktičnega dela se na Upravni enoti prijavite na izpitno vožnjo, ki poteka pred komisijo izpitnega centra. Pogoji za pristop k opravljanju izpitne vožnje so uspešno opravljen predpisan program vožnje, dosežen starostni pogoj za posamezno kategorijo in veljavnost osebnega dokumenta ter zdravniškega spričevala.

Želite da so vaši najdražji varni v prometu?

Za vas ponujamo darilni pakete varne vožnje iz različnih področij, ki jih lahko podarite kot darilo in poskrbite, da bo obdarovanec varnejši v cestnem prometu.