Voznikl začetnik |

Odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja – pogojno

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko storilec prekrška vloži v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je izdalo ta sklep, o čemer mora biti storilec v sklepu poučen. Vložite predlog in shranite prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Cena:

350€

Izberi razpoložljivi termin

Poglej si vse proste termine

Sodoben poligon varne vožnje

Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna

Sodoben poligon omogoča edinstveno priložnost za izboljšanje vaših voznih veščin, povečanje varnosti na cestah ter boljše razumevanje dinamike vašega vozila. Na poligonu varne vožnje lahko raziskujete svoje meje, se učite različnih tehnik vožnje in razvijate veščine za obvladovanje vozila v različnih vremenskih razmerah in cestnih situacijah.
Uporabnikom poleg poučne ter nepozabne varne vožnje zagotovimo tudi strokoven program ter možnost izposoje avtomobila.

Strokoven program

Sodoben poligon

nepozabna izkušnja

Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Sodišče sme odložiti izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja pod pogojem, da storilec v času, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od 24 mesecev (preizkusna doba), ne stori hujšega prekrška, in če v roku, ki ga določi sodišče, izpolni obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi zakona o voznikih.

 Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko storilec prekrška vloži v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je izdalo ta sklep, o čemer mora biti storilec v sklepu poučen. Vložitev predloga zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Storilec prekrška mora predlogu iz prejšnjega odstavka priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, sicer sodišče predlog zavrže.

Vsebina programa

Vsebino programa (teoretični in praktični del) je določilo ministrstvo za infrastrukturo. Teoretični del poteka v obliki predavanj in razprave z udeleženci programa usposabljanja, ki obsega 12 pedagoških (šolskih) ur, ki se jih izvede v treh dneh (vsak dan štiri pedagoške ure). Praktični del se izvede v enem dnevu v obliki treninga varne vožnje in traja šest pedagoških ur.

Veljavnost: Potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja šest mesecev.

Kje izvemo koliko kazenskih točk imamo?

Poizvedba o številu kazenskih točk je možna z oddajo VLOGE ZA POTRDILO O EVIDENCI KAZENSKIH TOČK , ki jo naslovite na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Potrdilo oz. odgovor prejmete v nekaj dne ali https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/potrdila-izpiski/potrdilo-iz-kazenske-evidence.html

Cena programa: 350,00 EUR z ddv.

Pridružite se skupini neštetih zadovoljnih strank in dodajte svoj košček v mozaik varnejše mobilnosti in dvigu prometne kulture v Sloveniji. Skupaj zmoremo več.

Pogosta vprašanja

Kje lahko opravite Kontrolni zdravstveni pregled?

Kontrolni zdravstveni pregled je mogoče opraviti pri naslednjih Pooblaščenih izvajalcih.

Kaj je v tem obdobju z vozniškim dovoljenjem?

V času odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja voznik obdrži vozniško dovoljenje in lahko vozi v cestnem prometu.

Ali lahko v tem obdobju izgubimo vozniško dovoljenje?

Da, sodišče lahko prekliče odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, če storilec v preizkusni dobi stori hujši prekršek ali v rokih, ki jih določi sodišče, ne izpolni vseh obveznosti (prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izvrši).

Želite da so vaši najdražji varni v prometu?

Za vas ponujamo darilni pakete varne vožnje iz različnih področij, ki jih lahko podarite kot darilo in poskrbite, da bo obdarovanec varnejši v cestnem prometu.

Odložitev veljavnosti vozniškega dovoljenja

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko storilec prekrška vloži v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je izdalo ta sklep, o čemer mora biti storilec v sklepu poučen.

Sodoben poligon

Izposoja avtomobila

Strokoven program

Izberi termin