Vsak udeleženec v prometu je odgovoren za varnost na cestah, to pa še posebej velja za voznike avtomobilov. Prav vsi moramo biti pozorni na svoje vedenje in vedenje drugih v prometu. Osnova vsem udeležencem morajo biti CPP - cestno prometni predpisi. Z njimi se posameznik seznani takrat, ko opravlja izpit za avto.


Opravljen vozniški izpit sam po sebi ne zagotavlja varne vožnje


Žal pa kljub učenju in opravljenem izpitu iz CPP na naših cestah prihaja do prevelikega števila nesreč. Kaj to pomeni? Le to, da udeleženci v prometu ne poznajo ali pa nočejo upoštevati pravil za varno vožnjo. In tako je nesreča hitro tu.


Pri vožnji je potrebno biti še posebej pozoren na najbolj ranljive udeležence v prometu, to so pešci in kolesarji, vse več pa je tudi nesreč, kjer se poškodujejo motoristi. Te nesreče bi lahko z le nekaj pazljivosti in upoštevanjem predpisov zelo pogosto popolnoma preprečili. Tako bi se zmanjšalo tudi število žrtev na naših cestah.


Koliko časa je že minilo od takrat, ko ste zadnjič obnovili pravila vožnje? Varna vožnja lahko še kako prepreči najhujše posledice, zato vam v današnjem članku razkrivamo osnove pravil varne vožnje. Ne spreglejte in berite naprej!


Upoštevajmo načela varne vožnje:


 1. Pri vožnji se vedno pripnimo z varnostnim pasom. To velja za voznika in potnike v vozilu.

 2. Osnovna varne vožnje je tudi položaj voznika med vožnjo, zato poskrbimo za pravilni sedežni položaj.

 3. Nikoli, res nikoli ne vozimo pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc.

 4. Vedno upoštevajmo znake, semaforje in drugo prometno signalizacijo ter upoštevajmo omejitve hitrosti.

 5. Opazujmo dogajanje okrog sebe, bodimo pozorni na druge udeležence v prometu.

 6. Med vožnjo bodimo osredotočeni le na cesto in na dogajanje na njej.

 7. Izogibajmo se različnim motnjam, kot je telefoniranje, kajenje, žvečenje, premočna osvetlitev zaslonov in podobno. Zavedati se moramo, da uporaba telefona med vožnjo kar 4x poveča verjetnost za nastanek nesreče.

 8. Ne rinimo v druga vozila: upoštevajmo varnostno razdaljo in pravilo 2 sekund.

 9. Vozimo tako hitro, kot dopuščajo razmere na cesti. Budno opazujmo dogajanje okrog sebe, bodimo pozorni na pešče, še posebej na razigrane otroke.

 10. Vožnjo vedno prilagodimo svojim sposobnostim in razmeram na cesti. Še posebej previdno vozimo v snežnih razmerah, ob deževju ali v temi.

 11. Nikoli ne vozimo, če čutimo, da smo zaspani. Pred vožnjo se dobro naspimo, med dolgotrajno vožnjo pa načrtujmo postanke, zaradi katerih se bomo dodobra spočili.

 12. Vozilo naj bo dobro vidno - uporabljajmo luči in smernike.

 13. Poskrbimo tudi za to, da je naše vozilo redno vzdrževano in tehnično brezhibno.


Tako, ponovili smo najpomembnejša načela varne vožnje. Z upoštevanjem teh načel bo naša vožnja bolj zbrana in varna. Resnica pa je takšna, da tudi z zglednim upoštevanjem vseh cestno prometnih predpisov nimamo zagotovil, da nikakor ne bo prišlo do nesreče.


V prometu na žalost (skoraj) nikoli nismo sami, zato ne moremo imeti popolnega nadzora. Zagotovo pa lahko napišemo naslednje: z upoštevanjem prometnih predpisov bomo lahko nastanek nesreč omilili ali pa tudi povsem preprečili, odvisno od okoliščin na cesti.


Želimo vam varno vožnjo!