ZŠAM Celje, Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje
  
Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna