TRAJNOSTNA MOBILNOST

TRAJNA MOBILNOST RANLJIVIH SKUPIN V URBANIH OBMOČJIH LAS

Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje je v letu 2017 podalo vlogo na javni razpis LAS Raznolikost podeželje, s projektom Trajnostna mobilnost ranljivih skupin v urbanih območjih Las, skrajšano Trajnostna mobilnost.

Namen operacije je spodbuditi in omogočiti mladim, ženskam, starejšim in drugim ranljivim skupinam mobilno trajnostno vključevanje v okolico v urbanih območjih Rimske Toplice, Laško, Štore, Vojnih, Nova Cerkev in Frankolovo.

Predmet operacije so delavnice, na podlagi katerih želimo omogočiti ranljivim skupinam izvedbo inovativnega soočanja s prometom in njihovo mobilnostjo v teh urbanih območjih. Ključne teme operacije bodo aktivno ozaveščanje in soočanje z realnimi prometnimi problemi za udeležbo v prometu, trajnostna mobilnost na urbanih območjih in medgeneracijska kooperativa med ranljivimi skupinami v prometu.

Operacija zajema naslednje aktivnosti:

  • Nabava simulatorja za izvedbo delavnic v naseljih Laško, Rimske Toplice, Štore, Nova Cerkev in Frankolovo.
  • Na inovativen način, ki se v širši okolici Las-a in Slovenije še ni izvajal, želimo ranljivim skupinam približati trajnostno mobilnost in jih naučiti soočanja in obvladovanja prometa s vzpostavitvijo zaupanje v varno udeležbo v prometu in njegovo trajnostno mobilnost.
  • Ranljivim skupinam kot so mladi, ženske, starostniki in ostalim socialnim skupinam bo omogočeno, da bodo na podlagi ugotovitev na razgovoru soočeni na simulatorju preko simulacij s tistimi prometnimi težavami, ki jim predstavlja vzrok za neudeležbo v prometu. Vse s ciljem vzpostavitve množične trajnostne mobilnosti prebivalcev teh naselij.
  • Nabava simulatorja za izvedbo delavnic v naseljih Laško, Rimske Toplice, Štore, Nova Cerkev in Frankolovo.
  • Na inovativen način, ki se v širši okolici Las-a in Slovenije še ni izvajal, želimo ranljivim skupinam približati trajnostno mobilnost in jih naučiti soočanja in obvladovanja prometa s vzpostavitvijo zaupanje v varno udeležbo v prometu in njegovo trajnostno mobilnost.
  • Ranljivim skupinam kot so mladi, ženske, starostniki in ostalim socialnim skupinam bo omogočeno, da bodo na podlagi ugotovitev na razgovoru soočeni na simulatorju preko simulacij s tistimi prometnimi težavami, ki jim predstavlja vzrok za neudeležbo v prometu. Vse s ciljem vzpostavitve množične trajnostne mobilnosti prebivalcev teh naselij.
  • Na skupno 12 delavnicah bodo v vseh naseljih vključene ranljive skupine kot so mladi, ženske, starostniki in ostali gibalno ovirani.
  • Razgovor, razprava o težavah in predstavitev novitet (prevoznih sredstev, prevoznih poti, zakonodaje, ekonomske rasti, trajnostno mobilnost …).
  • Simulacija udeležbe v prometu (udeleženci bodo na simulatorju soočeni z realnimi prometnimi situacijami, ki jih pestijo, prometnimi režimi, navajali se bodo na prometne okoliščine v svojih urbanih območji, premagovali stres v prometu, se prilagajali na intenziteto prometa s ciljem prometne neodvisnosti ter zagotavljanje trajne mobilnosti).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2018 projekt odobrilo. Celotna vrednost projekta znaša 24.773,41 EUR, predvidena vrednost sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša 13.669,37 EUR.

Predvidena zaključek vseh aktivnosti je do konca decembra 2019.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU skladi : www.eu-skladi.si

Potrebujete dobro opremljene poslovne prostore za organizacijo predavanj in seminarjev?

Za vse informacije o najemu predavalnic in naročila smo dosegljivi vsak dan med 8. in 15. uro na tel. št. 03 425 46 60 ali na mobilni številki 041 646 948.