KAKO DO IZPITA


ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO
ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO

Zdravniški pregled opravite pri pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri centru medicine dela, prometa in športa, ki potrjuje, da je kandidat sposoben za vožnjo motornih vozil. Veljavnost zdravniškega spričevala je približno 3 leta.


CESTNO PROMETNI PREDPISI (CPP)

Tečaj, ki traja 24 pedagoških ur, tedensko organiziramo na različnih lokacijah.

Prijavi se na tečaj CPPPrijavi se na tečaj CPP
CESTNO PROMETNI PREDPISI (CPP)

PRVA POMOČ (PP)
PRVA POMOČ (PP)

Organizirani so dvodnevni ali tridnevni tečaji na različnih lokacijah. Sledi tečaj.

Prijavi se na tečaj CPPPrijavi se na tečaj CPP

TEORETIČNI DEL

Ko izpolnite prve tri korake se na Upravni enoti prijavite na teoretični del vozniškega izpita (veljavnost je 3 leta). Za prijavo na Upravni enoti potrebujete evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo, kartico prve pomoči ter osebni dokument.

Prijavnica za šolo vožnjePrijavnica za šolo vožnje
TEORETIČNI DEL

PRAKTIČNI DEL
PRAKTIČNI DEL (VOŽNJA)

Po opravjenem teoretičnem delu v naši šoli vožnje opravite predpisan program vožnje. Učitelja vožnje ali vozilo si lahko izberete sami.

IZPITNA VOŽNJA

Po opravljenem programu praktičnega dela se na Upravni enoti prijavite na izpitno vožnjo, ki poteka pred komisijo. Pogoji za pristop k opravljanju izpitne vožnje so uspešno opravljen predpisan program vožnje, dosežen starostni pogoj za posamezno kategorijo in veljavnost osebnega dokumenta ter zdravniškega spričevala.

Prijavnica v šolo vožnjePrijavnica v šolo vožnje
IZPITNA VOŽNJA

VARNA VOŽNJA - VOZNIK ZAČETNIK
VARNA VOŽNJA - VOZNIK ZAČETNIK

Po uspešno opravljeni izpitni vožnji pridobite status voznika začetnika, ki traja najmanj 2 leti, ali pa tudi do dopolnjene starosti 21 let. Po poteku 6 mesecev, oz. v obdobju statusa mladega voznika mora voznik/ca opraviti še dodatno usposabljanje (trening varne vožnje za mlade voznike). Program vsebuje: skupinsko delavnico, vadbo varne vožnje, poligon varne vožnje, možen najem vozila.