HIŠNI RED PRI RABI VADBENIH POVRŠIN CENTRA VARNE VOŽNJE (CVV):


 1. VSAKOKRATNI VSTOP NA POVRŠINE OZ. OBMOČJE CVV ZŠAM JE MOGOČ LE PODLAGI PRAVIL VHODA IN IZHODA;
 2. DELOVNI ČAS CVV ZŠAM JE OD PONDELJKA. - PETKA 7.00 -19.00 SOBOTA 6.00 - 10.00, NEDELJA PRAZNIKI ZAPRTO;
 3. VOŽNJA V CVV JE DOVOLJENA V SKLADU S CESTNO PROMETNO ZAKONODAJO;
 4. PREPOVEDANO JE USPOSABLJANJE KANDIDATOV BREZ PRISOTNOSTI UČITELJA VOŽNJE;
 5. PREPOVEDANA JE VOŽNJA V SPREMSTVU STARŠEV, SKRBNIKOV OZ. V SPREMSTVU DRUGIH OSEB;
 6. VOŽNJA AM, A1,A2 IN A KATEGORIJE JE DOVOLJENA SAMO Z UPORABO PREDPISANE MOTORISTIČNE OPREME;
 7. 7. V PRIMERU KRŠITEV PRAVIL HIŠNEGA REDA CVV, SE USPOSABLJANJE PREKINE;
 8. NAJVEČJA DOVOLJENA HITROST NA POVRŠINAH CVV JE 50 KM/H OZ. HITROST JE POTREBNO PRILAGODITI POGOJEM VOŽNJE IN ZAHTEVNOSTI VAJE USPOSABLJANJA;
 9. UPOŠTEVATI JE POTREBNO NAVODILA ZAPOSLENIH V CVV;
 10. PO ZAKLJUČKU IZPITNE VOŽNJE MORAJO VOZILA ŠOL VOŽNJE ZAPUSTITI PARKIRNI PROSTOR NAMENJEN IZPITNEMU CENTRU;
 11. CVV NI ODGOVOREN ZA NAPAKE PRI USPOSABLJANJU KANDIDATOV;
 12. CVV NI ODGOVOREN ZA MOREBITNO NASTALO MATERIALNO ŠKODO KOT POSLEDICO KRŠITVE HIŠNEGA REDA;
 13. KADIDATI ZA VOZNIKE UPORABLJAJO POVRŠINE CVV NA LASTNO ODGOVORNOST;


NAVODILA - PRAVILA ZA VSTOP IN IZSTOP CVV


 1. KANDIDAT ZA VOZNIKA mora administrativne pravice urediti pred pričetkom usposabljanja v času uradnih ur v kolikor se želi usposabljati na CVV ZŠAM
 2. PRVI VSTOP za usposabljanje iz 1. učne stopnje je mogoč KANDIDATOM ZA VOZNIKA tudi na tel. 059 257 286 in obvezno javljanje v pisarno ZŠAM za ureditev administrativnih pravic v času uradnih ur.
 3. VSTOP v prostore ZŠAM Celja, Izpitnega Centra in UE-Celje se koristi zunanje parkirišče pred zapornicami.
 4. IZSTOP iz CVV ZŠAM je mogoč s klicem na 059 257 287.
 5. VSTOP na IZPITNO VOŽNJO je mogoč tudi s klicem KANDIDATA ZA VOZNIKA na telefonsko št. 059 257 288 in IZSTOP s klicem na 059 257 287.
 6. VSTOP v času uradnih ur je možen tudi s klicem na domofon in javljanjem v pisarni za IZSTOP iz CVV.