CE KATEGORIJA


CE kategorija - tovorno vozilo s priklopnikom


Starostna omejitev:

  • za pričetek usposabljanja in vpisa v šolo vožnje je pogoj opravljen izpit iz C kategorije
  • za opravljanje izpita starost 21 let


Pod CE kategorijo spadajo vozila C kategorije + priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg. Hkrati z opravljeno CE kategorijo, lahko vozniki vozijo tudi kategorije vozil BE in C1E.


Če pa imate opravljeno še:

  • D1 kategorijo (CE in D1), lahko poleg omenjenih kategorij vozite tudi D1, D1E
  • D kategorijo (CE in D), lahko poleg omenjenih kategorij vozite tudi D in DE