C1E KATEGORIJA


CE kategorija - tovorno vozilo s priklopnikom


Starostna omejitev:

  • za pričetek usposabljanja in vpisa v šolo vožnje je pogoj opravljen izpit iz C1 kategorije
  • za opravljanje izpita starost 21 let


Pod C1E kategorijo spadajo vozila C1 kategorije + priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg.


Hkrati z opravljeno C1E kategorijo, lahko vozniki vozijo tudi kategorijo vozil BE.


1. Z 18. leti lahko kandidati opravljajo C1 kategorijo, če so v postopku pridobivanja temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu ali t.i. koda 95.


2. Z 21. leti - predhodno usposabljanje za temeljno kvalifikacijo - koda 95, ni obvezno.