BE KATEGORIJA


Z vozniškim dovoljenjem BE kategorije lahko vozimo vozilo kategorije B, če mu je dodan priklopnik.


Starostna omejitev:


 • za pričetek usposabljanja in vpisa v šolo vožnje je pogoj opravljen izpit iz B kategorije
 • za opravljanje izpita starost 18 let


1. Kategorija BE z omejitvijo (koda 96)


 • je namenjena voznikom, ki vozijo vlečno vozilo in priklopno vozilo, katerega največja masa vlečnega vozila in priklopnega vozila skupaj presega 3500 kg, a ne presega 4250 kg.

Program BE kategorije z omejitvijo obsega 10 ur (+ 1 izpitna vožnja) in NI potrebno opravljati teoretičnega dela izpita (CPP izpit).


POSTOPEK ZA PRIDOBITEV VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA BE KATEGORIJE Z OMEJITVIJO (koda 96):


 • izpit prve pomoči ali vozniško dovoljenje kategorije A, B ali C kat.
 • praktične vaje po predpisanem učnem programu
 • praktični del izpitna na Izpitnem centru


2. "Polna" kategorija BE


 • je namenjena voznikom, ki vozijo vlečno vozilo in priklopno vozilo, katerega največja masa vlečnega vozila in priklopnega vozila skupaj presegajo 4250 kg, a ne presega 7000 kg.

Program "polne" BE kategorije obsega 21 ur vožnje (+ 1 izpitna vožnja)  in kandidat MORA opraviti teoretični del izpita (CPP izpit).


POSTOPEK ZA PRIDOBITEV VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA BE KATEGORIJE:


 • uspešno opravljen tečaj Cestno-prometnih predpisov
 • zdravniško spričevalo (izda ga zdravnik medicine dela, športa in prometa)
 • izpit prve pomoči ali vozniško dovoljenje kategorije A, B ali C kat.
 • teoretični del izpita na Izpitnem centru
 • praktične vaje po predpisanem učnem programu
 • praktični del izpita na Izpitnem centru