B1 KATEGORIJA


Kategorija B1 je kategorija vozniškega dovoljenja s katero lahko vozite štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G.


Štirikolo je motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi, katerega masa ne presega 400 kg, če je namenjeno prevozu oseb, ali 550 kg, če je namenjeno prevozu blaga (brez baterij pri vozilu na električni pogon), pri katerem nazivna moč motorja ne presega 15 kW.


Starostna omejitev:

  • za pričetek usposabljanja in vpisa v šolo vožnje je potrebno dopolniti starost 15,5 leta
  • za opravljanje izpita 16 let.