Odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja


2926

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko storilec prekrška vloži v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je izdalo ta sklep, o čemer mora biti storilec v sklepu poučen. Vložite predlog in shranite prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

 

Storilec prekrška mora predlogu iz prejšnjega odstavka priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, sicer predlog sodišča zavrže.

  ODLOŽITEV PRENEHANJA VELJAVNOSTI VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA


PRIHAJAJOČI TERMINI ZA ODLOŽITEV VELJAVNOSTI VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

 
DANTERMIN START/URA
četrtek21.09.202316.00
Prijava mogoča tudi na gsm: External link opens in new tab or window031 618 926 ali tel: External link opens in new tab or window03 42 54 660PRIJAVI SEPRIJAVI SE